Reklam Alanı3

Reklam Alanı5

MİNİK TAEKWONDOCU

MİNİK KARETECİ

Kungfu

 

 

 

 

 

 

 

Elif Akyüz

Wushu ( Tao Qiang Shu'da ) Dünya Şampiyonu Oldu...

Reklam Alanı

Reklam Alanı 9

Anasayfa Haberler Taekwondo Haberleri 1. 2. 3. 4. ve 5. Kademe Taekwondo Antrenör Kursu...

1. 2. 3. 4. ve 5. Kademe Taekwondo Antrenör Kursu...

Türkiye Taekwondo Federasyonu 1. 2. 3.4. ve 5. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu ile ilgili bir duyuru yayınladı.
1. 2. 3. 4. ve 5. Kademe Antrenör Kurslarının aşağıda belirtilen tarihlerde Konya’da  yapılması planlanmaktadır.

1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu: 18-29 Ağustos 2015

2.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu: 18 Ağustos-03 Eylül 2015

3.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu: 18 Ağustos-02 Eylül 2015

5.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu: 18-31 Ağustos 2015

Kursiyerlere hazır bulunacakları yer ve saatler Federasyonumuz internet sitesinde duyurulacaktır.

***Antrenör Yetiştirme Kurslarına katılacaklar Federasyonumuz Spor Genel Müdürlüğü Binası Süleyman Sırrı Sok. No:3 K:9 Yenişehir-Kızılay/ANKARA adresine kursa katılmak için  istenilen tüm belgeleri 12 Ağustos 2015 tarihine kadar KARGO  ile göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıca Muafiyetlik hakkından yararlananlar Ek-1 Formun üzerine “Muaf” olduğunu beyan etmeleri gerekmektedir.

Not : Son Başvuru tarihi 12 Ağustos 2015

Önemli Not: Adliyeden alınan Adli Sicil Kayıtlarında Sabıka kaydı veya arşiv kaydı olanlar Federasyon faksına (0312 310 90 42) mahkeme kararını fakslamaları ve onay alındıktan sonra Kurs ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.

Halk Bankası Ankara Opera Şubesi:
IBAN: TR29 0001 2009 4130 0005 0000 04
Taekwondo Federasyonu

hesabına katılmak istedikleri kursla ilgili dekontun açıklama kısmına  “.... Kademe Antrenör Kurs Katılım Ücreti" ibaresi ve “adı soyadını” belirtmek suretiyle yatırılacaktır.

Katılım Ücreti :

1. Kademe Antrenör Yetiştirme Ücreti : 600.00 TL
2. Kademe Antrenör Yetiştirme Ücreti : 600.00 TL
3. Kademe Antrenör Yetiştirme Ücreti : 600.00 TL
5. Kademe Antrenör Yetiştirme Ücreti : 600.00 TL

*** Aranılan şartlara uymaması nedeniyle başvuruları kabul edilmeyenler ile Kurs tarihinin ertelenmesi nedeniyle veya Federasyonca kabul edilen fakat kursa katılmayan kursiyerlerin kurs katılım ücretleri her ne şekilde olursa olsun iade edilmeyecektir. Gelecek dönemlerde açılacak kurslarda kullanabilirler.

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU  1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

1) Kademeler itibariyle Antrenör Eğitim Kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b)Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,

c) (Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre, Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 24/09/2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile değişen) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

ç) 22 yaşını tamamlamış olmak,

d) En az siyah kuşak 2. Dan derecesine sahip olmak,

e) (Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre, Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 24/09/2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile değişen) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyonumuz Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

2) Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; taekwondo branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak  tercih sebebidir.

3) 12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında milli sporcu belgesine sahip kişilerde birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şart aranmaz.

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU 2. KADEME ANTRENÖR KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

1) Kademeler itibariyle Antrenör Eğitim Kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b)Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,

c) (Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre, Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 24/09/2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile değişen) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

ç) 22 yaşını tamamlamış olmak,

d) En az siyah kuşak 2. Dan derecesine sahip olmak,

e) (Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre, Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 24/09/2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile değişen) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyonumuz Disiplin Talimatına  göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

2) Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; taekwondo branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak  tercih sebebidir.

3) 12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında milli sporcu belgesine sahip kişilerde birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şart aranmaz.

4) 1.Kademe Yardımcı Antrenör Lisansına (Belgesine) sahip ve en az 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgelemek. (Kulüp ve antrenör onaylı resmi yazı)

5) 01/01/2003 tarihinden itibaren geçerli Antrenörlük Yönetmeliğine göre Denklikleri yapılmış Antrenörlerimizin bulundukları kademedeki bekleme sürelerinin hesabında eski diploma tarihleri dikkate alınacaktır.  

6) Büyükler Dünya Şampiyonası, Ordulararası Dünya Şampiyonası, Büyükler Dünya Kupası, Akdeniz Oyunları, Büyükler Avrupa Şampiyonası ve Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında ilk üç giren sporcular, 1. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursundan muaf tutularak 2.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursuna katılırlar. (Federasyonumuzdan ilgili faaliyetin Başkanlık Onayı ve maç çizelgesinin onaylanmış hali istenecektir.)

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU 3. KADEME ANTRENÖR KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

1) Kademeler itibariyle Antrenör Eğitim Kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b)Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,

c) (Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre, Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 24/09/2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile değişen) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

ç) 22 yaşını tamamlamış olmak,

d) En az siyah kuşak 2. Dan derecesine sahip olmak,

e) (Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre, Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 24/09/2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile değişen) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyonumuz Disiplin Talimatına  göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

2) Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; taekwondo branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak  tercih sebebidir.

3) 12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında milli sporcu belgesine sahip kişilerde birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şart aranmaz.

4) 2.Kademe Antrenör Lisansına (Belgesine) sahip ve 2. Kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az 2 gelişim seminerine katılmış veya en az 2 yıl vizeli sayılmış olmak ve bunu belgelemek (kulüp onaylı resmi yazı)

5) 01/01/2003 tarihinden itibaren geçerli Antrenörlük Yönetmeliğine göre Denklikleri yapılmış Antrenörlerimizin bulundukları kademedeki bekleme sürelerinin hesabında eski diploma tarihleri dikkate alınacaktır.

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU 5. KADEME ANTRENÖR KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

1) Kademeler itibariyle Antrenör Eğitim Kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b)Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,

c) (Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre, Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 24/09/2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile değişen) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

ç) 22 yaşını tamamlamış olmak,

d) En az siyah kuşak 2. Dan derecesine sahip olmak,

e) (Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre, Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 24/09/2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile değişen) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyonumuz Disiplin Talimatına  göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

2) Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; taekwondo branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak  tercih sebebidir.

3) 12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında milli sporcu belgesine sahip kişilerde birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şart aranmaz.

4) 4.Kademe Antrenör Lisansına (Belgesine) sahip ve en az 4. Kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen (kulüp onaylı resmi yazı) ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az 5 gelişim seminerine katılmış veya en az 5 yıl vizeli sayılmış olmak ve bunu belgelemek                           

5) 01/01/2003 tarihinden itibaren geçerli Antrenörlük Yönetmeliğine göre Denklikleri yapılmış Antrenörlerimizin bulundukları kademedeki bekleme sürelerinin hesabında eski diploma tarihleri dikkate alınacaktır.

6) Olimpiyatlarda birinci olan sporcular, en az 2 bilimsel spor aktivesine katılmak şartıyla 1. 2. 3. ve 4. Kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak 5. Kademe teknik direktör yetiştirme kursuna katılırlar.

7) Olimpiyat şampiyonalarında görev alan takımı veya ferdi sporcusu ilk üç dereceye giren antrenörler (Şampiyonada görev alan Milli Takım Antrenörleri  için) ile Büyükler Dünya Şampiyonası veya Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında en az iki defa takımı veya sporcusu ilk üç dereceye giren antrenörler (Şampiyonada görev alan Milli Takım Antrenörleri için) 3. ve 4. Kademe antrenör kurslarından muaf tutularak 5. Kademe Teknik Direktör yetiştirme kursuna katılırlar. Bu haktan yararlanan 4. Kademe baş antrenör belgesine sahip olan antrenörler 5. Kademe teknik direktör yetiştirme kursunun özel eğitim derslerinden muaf tutulur. (Federasyonumuzdan ilgili faaliyetin Başkanlık Onayı ve maç çizelgesinin onaylanmış hali istenecektir.)

FEDERASYONCA BAŞVURULARI KABUL EDİLEN KURSİYERLERDEN FEDERASYONUMUZA GÖNDERECEK İSTENİLEN BELGELER

Antrenör eğitim kursuna katılacaklardan istenecek belgeler

1) Antrenör eğitim kursuna katılacaklardan başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

a) Başvuru dilekçesi,
b) Nüfus cüzdan fotokopisi,
c) Öğrenim belgesinin veya diplomasının kurumca ya da noter tasdikli örneği,
ç) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,   d) (Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre, Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 24/09/2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile değişen) Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (6 ay içerisinde Adliyeden alınmış ıslak imzalı olmalıdır.)
e) Sağlık raporu (Toplum Sağlık Merkezinden alınabilir, ayrıca “antrenörlük veya spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresi olması gerekir.)
f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyonumuz Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
g) Kurs katılım ücreti dekontu,  (Dekontun açıklama kısmına “ad, soyad ve .. kademe antrenör kurs ücreti” yazdırması gerekmektedir.)
ğ) Milli sporcular için milli sporcu belgesinin aslı veya Genel Müdürlük veya Federasyonca onaylı sureti,   
h) 2.Kademe Antrenörlük kursuna başvuranlar için bir yıl bir üst kademe antrenörün yanında çalıştığına dair ıslak imzalı alınacak yazı,
ı) 3.Kademe ve 5.Kademe Antrenör kursuna başvuranlar için bu süre içinde ilgili kademede antrenör olarak görev yaptıklarına dair ıslak imzalı alınacak yazı,
i) 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursunda Temel Eğitim Programında yer alan derslerden muafiyetlik hakkı için;

1-Taekwondo spor dalında antrenör kursuna başvuran Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar belgeledikleri takdirde temel eğitim programında yer alan derslerden muaf olurlar.  (okul diploması ve transkriptleri öğrenim gördüğü okul veya noter onaylı)

2) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumları dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde (okul diploması ve transkript okul veya noter onaylı) mezuniyet tarihinden itibaren 5 yıl içinde muaf tutulacaktır.

l) 1., 2., 3. ve 5. Kademe Yardımcı Antrenör Kursunda Temel Eğitim Programında yer alan derslerden muafiyetlik hakkı için;

1 - Kademeler itibariyle antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren 4 yıl içerisinde açılan aynı kademedeki  başka bir spor dalında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.(Antrenörlük Diplomalarını, Ders saatleri gösterir çizelge ve notlarını beyan eden transkriptini aldıkları Federasyondan onaylatmaları gerekmektedir. Federasyonun Aslı gibidir kaşesi, Mührü, yetkili kişinin ad soyad ve ıslak imzası)

2 - Başka bir spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin Taekwondo spor dalında 5 yıl içinde  daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim programlarındaki derslerden muaf tutulacaktır.(Antrenörlük diploması, ders saatleri gösterir çizelge ve notlarını beyan eden transkripini aldıkları Federasyondan onaylatmaları gerekmektedir. Federasyonun Aslı gibidir kaşesi, Mührü, yetkili kişinin ad soyad ve ıslak  imzası)

m) Uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcular ile görev alan antrenörlerin Federasyonumuz antrenör eğitim talimatının 25. maddeye şartları uydukları halinde Federasyonumuza dilekçe ile başvuru yapmaları, onaylandıktan sonra o kademe antrenör yetiştirme kursuna başvurmaları gerekmektedir.

4. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu aşağıda belirtilen tarihlerde Konya’da yapılması planlanmaktadır.
4. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu: 18 Ağustos-08 Eylül 2015

Federasyonumuza gelen yoğun talep doğrultusunda Federasyonumuz Yönetim Kurulunun almış olduğu karar gereğince; 4. Kademe Antrenörlük Kursuna katılmak isteyen kursiyerlerimizin en son Antrenör Belge Düzenleme tarihi aşağıya çıkartılmıştır.

4. Kademe Antrenör Kursu için 30 Eylül 2012

Kursiyerlere hazır bulunacakları yer ve saat Federasyonumuz internet sitesinde duyurulacaktır.

***Antrenör Yetiştirme Kurslarına katılacaklar Federasyonumuz Spor Genel Müdürlüğü Binası Süleyman Sırrı Sok. No:3 K:9 Yenişehir-Kızılay/ANKARA adresine kursa katılmak için  istenilen tüm belgeleri 12 Ağustos 2015 tarihine kadar KARGO  ile göndermeleri gerekmektedir.

Not : Son Başvuru tarihi 12 Ağustos 2015

Önemli Not: Adliyeden alınan Adli Sicil Kayıtlarında Sabıka kaydı veya arşiv kaydı olanlar Federasyon faksına (0312 310 90 42) mahkeme kararını fakslamaları ve onay alındıktan sonra Kurs ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.

Halk Bankası Ankara Opera Şubesi:
IBAN: TR29 0001 2009 4130 0005 0000 04
Taekwondo Federasyonu

hesabına kursla ilgili dekontun açıklama kısmına  “4. Kademe Antrenör Kurs Katılım Ücreti" ibaresi ve “adı soyadını” belirtmek suretiyle yatırılacaktır.

Katılım Ücreti : 4. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu : 600.00 TL.

*** Aranılan şartlara uymaması nedeniyle başvuruları kabul edilmeyenler ile Kurs tarihinin ertelenmesi nedeniyle veya Federasyonca kabul edilen fakat kursa katılmayan kursiyerlerin kurs katılım ücretleri her ne şekilde olursa olsun iade edilmeyecektir. Gelecek dönemlerde açılacak kurslarda kullanabilirler.

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU 4. KADEME ANTRENÖR KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

1-a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,

c) (Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre, Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 24/09/2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile değişen) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

ç) 22 yaşını tamamlamış olmak,

d) En az siyah kuşak 2. Dan derecesine sahip olmak,

e) (Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre, Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 24/09/2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile değişen) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyonumuz Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

2) Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; taekwondo branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak  tercih sebebidir.

3) 12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında milli sporcu belgesine sahip kişilerde birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şart aranmaz.

4) 3. kademe antrenör lisansına sahip ve 3. kademede en az üç yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az üç gelişim seminerine katılmış veya en az üç yıl vizeli sayılmış olmak,  (kulüp onaylı resmi yazı)

5) 01/01/2003 tarihinden itibaren geçerli Antrenörlük Yönetmeliğine göre Denklikleri yapılmış Antrenörlerimizin bulundukları kademedeki bekleme sürelerinin hesabında eski diploma tarihleri dikkate alınacaktır.

6) Olimpiyatlarda ikinci ve üçüncü olan sporcular ile Büyükler Dünya Şampiyonasında veya Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında en az iki defa ilk üç dereceye giren sporcular, en az bir bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla, taekwondo branşında 1., 2.  ve 3. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak 4. kademe baş antrenör yetiştirme kursuna katılırlar.

7) Büyükler Dünya Şampiyonası veya Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında takımı veya ferdi sporcusu ilk üç dereceye girenler ile en az iki defa Büyükler Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Ordulararası Dünya Şampiyonasında görev alan antrenörlerin takımı veya sporcusu ilk üç dereceye girmesi halinde 3. kademe antrenör kursundan muaf tutularak 4. kademe baş antrenör kursuna katılırlar.

4. KADEME ANTRENÖR KURSUNA BAŞVURU YAPACAK KURSİYERLERİN FEDERASYONUMUZA GÖNDERMESİ GEREKEN BELGELER

Antrenör eğitim kursuna katılacaklardan istenecek belgeler

a) Başvuru dilekçesi,

b) Nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Öğrenim belgesinin veya diplomasının kurumca ya da noter tasdikli örneği,

ç) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,   

d) (Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre, Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 24/09/2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile değişen) Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (6 ay içerisinde Adliyeden alınmış ıslak imzalı olmalıdır.)

e) Sağlık raporu (Toplum Sağlık Merkezinden alınabilir, ayrıca “antrenörlük veya spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresi olması gerekir.)

f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyonumuz Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

g) Kurs katılım ücreti dekontu,  (Dekontun açıklama kısmına “ad, soyad ve 4. kademe antrenör kurs ücreti” yazdırması gerekmektedir.)

ğ) Milli sporcular için milli sporcu belgesinin aslı veya Genel Müdürlük veya Federasyonca onaylı sureti,   

ı) 4.Kademe Antrenör kursuna başvuranlar için 3 yıl ilgili kademede antrenör olarak kulüpte görev yaptıklarına dair ıslak imzalı alınacak yazı,

i) 4. Kademe Yardımcı Antrenör Kursunda Temel Eğitim Programında yer alan derslerden muafiyetlik hakkı için;

1 - Kademeler itibariyle antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren 4 yıl içerisinde açılan aynı kademedeki  başka bir spor dalında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.(Antrenörlük Diplomalarını, Ders saatleri gösterir çizelge ve notlarını beyan eden transkriptini aldıkları Federasyondan onaylatmaları gerekmektedir. Federasyonun Aslı gibidir kaşesi, Mührü, yetkili kişinin ad soyad ve ıslak imzası)

2 - Başka bir spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin Taekwondo spor dalında 5 yıl içinde  daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim programlarındaki derslerden muaf tutulacaktır.(Antrenörlük diploması, ders saatleri gösterir çizelge ve notlarını beyan eden transkripini aldıkları Federasyondan onaylatmaları gerekmektedir. Federasyonun Aslı gibidir kaşesi, Mührü, yetkili kişinin ad soyad ve ıslak  imzası)

j) Uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcular ile görev alan antrenörlerin Federasyonumuz antrenör eğitim talimatının 25. maddeye şartları uydukları halinde Federasyonumuza dilekçe ile başvuru yapmaları, onaylandıktan sonra o kademe antrenör yetiştirme kursuna başvurmaları gerekmektedir.

 

Taekwondo

Taekwondo

GÜNÜN SÖZÜ

Savaşta döğüşenlerden çok kaçanlar ölür.

s. lagerlöf

Reklam Alanı4

Sayaç

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün1704
mod_vvisit_counterDün8053
mod_vvisit_counterBu hafta1705
mod_vvisit_counterBu ay100000
mod_vvisit_counterToplam3679908

ATASÖZLERİ

Yugoslav Atasözleri :

- Aptal kafaya şapka ne yapsın.

- Hızlı öç zarar getirir.

- Dost cam gibidir, dikkat et kırmayasın.

- Kurdun postu değişir, huyu değişmez.

- Karga karganın gözünü çıkarmaz.

- Azıcık akıl bile yüz kilo güçten iyidir.

- Keçi nereden bilecek boza ne demek.

- Sıkıntısız alim olunmaz.

Reklam Alanı6

Tarihte Bugün

Reklam Alanı6

Gazeteler

Reklam Alanı7

Spor ve Beslenme

Sporcuların performansını etkileyen temel faktörlerin başında genetik yapı, uygun antrenman ve beslenme gelmektedir. Beslenme, sporcuların bilgi sahibi oldukları takdirde kontrol altında tutulan ve performanslarını olumlu yönde etkileyen en önemli etkenlerden biridir.

Devamını oku...

Reklam Alanı 8

Fıkra

Ufak bir suçtan hapse düşen Temel'in koğuş arkadaşı sık sık hastalanmakta,
haftada bir doktora gitmektedir. Adamın doktoeden her gelişinde bir uzvu kesilmektedir.
Birgün bacağı, birgün kolu, eli... Son gelişinde Temel koğuş arkadaşının kulağına eğilir
manalı bir gülüşle: '' Hemşerim! Sanma ki anlamayirum, bağa öyle geluyi ki galiba sen
parça parça firar edeyisun! ''

Kişisel Gelişim

Başarıya Dönüşen Disiplinin 7 Şartı:

1- Sürecin eğitimini almakve hedefi içine sindirmek.
2- Kesinlikle tavizsizolmak.
3- Kuralları söz ve gönül birliğiyle belirlemek.
4- Müeyyideleri istisnasız herkes için uygulamak.
5- Liderin tatbikatta öncülük etmesi.
6- mantık sınırlarını '' haddinden fazla'' zorlamamak.
7- Üstün başarıları ödüllendirmek.

BRUCEE LEE

BRUCEE LEE'nin Kendi Dilinden Başarı Teknikleri...

1- Kung fu bir sanattır. Dövüşçünün hareketleri uyumlu ve seri olmalıdır. Bütün vücudunu kullan.
2- Yanaşırken çok dikkatli davran. Her zaman rakibinin gözlerini izle. Çünkü gözler açık verir. En iyi onlar konuşur. Eller aldatıcıdır.
3- Asla bir anda hareket etmeye karar verme.Her şart altında hareket etmeye hazır ol. Böylelikle zihnin esneklik, vücudun sertlik kazanır.
4- Daha sonra bir taktik oluşturabilirsin. Çok tecrübe gerektirir. Zamanla otomotikleşirsin, ne yapacağını düşünmezsin bile, hareket kendiliğinden oluşur.
5- Gerçek bir döğüşçü hem zihnini hem de bedenini güçlendirir, dövüşçöünün güce sahip olabilmesi için ruhi sukunu sağlaması gerekir.
6- Kendinizi bir su kütlesi olara düşünüp bulunduğunuz kaba uyum sağlamalı öyle döğüşmelisiniz.
7- Bir işi yaparken ne yaptığının farkında ol, hayal gücünü harekete geçir ve o işi tam anlamıyla hissedip hakkını vererek yap.
8- Su gibi ol, yumuşak görün ama gerektiğinde bir taşı parçala.
9- Kendisiyle yapılmış bir mülakattan:
Soru: Bir rakiple karşı karşıyayken ne düşünürsünüz
Brucee : Rakip yoktur.
Soru : Peki, neden?
Brucee : Çünkü ''ben''kelimesi yoktur. İyi bir dövüş küçük bir oyun gibi olmalı ama ciddi bir şekilde oynanmalı.
Rakip üzerime geldikçe ben büzülürüm, obüzüldüğündeyse ben üzerine giderim ve vuruş hamlesinin zamanı
geldiğinde ''ben'' vurmam;( yumruğunu göstererek ) o vurur. Herhangi bir teknik ne kadar çarpıcı ve faydalı gözükürse
gözüksün, zihin ona takılı kaldığı sürece hastalık meydana getirir.