Reklam Alanı3

Reklam Alanı5

MİNİK TAEKWONDOCU

MİNİK KARETECİ

Kungfu

 

 

 

 

 

 

 

Elif Akyüz

Wushu ( Tao Qiang Shu'da ) Dünya Şampiyonu Oldu...

Reklam Alanı

Reklam Alanı 9

Anasayfa Kung Fu

Kung Fu

KUNG : Toplum – Bilmek – Uğraşmak

FU       : Eren – Ahenk – Kuvvet – Felsefe ve Sanat

     Kung-fu eğitimi uzun ve kayalı, sarp bir yola benzer. Anacak yılmadan çalışırsanız bu yolu aşabilirsiniz.  Bir gün saatlerce çalışıp sonrada bir hafta hiç çalışmamak yerine her gün düzenli sürelerle çalışmak daha faydalıdır. Kombineleri teknik, kuvvet ve sürat yönünden geliştirdiğiniz zaman bir arkadaşınızla karşılıklı olarak “Poa Chik” çalışmalarına geçiniz.
Kung-fu çalışmaları için uygun bir elbise ve ayakkabı alınız. Bunlar çalışmalarınıza yararlı olacak ve moral olarak güçlenmenizi sağlayacaktır.

Çalışmalarınıza kesinlikle acele etmeyiniz. Yavaş yavaş mükemmel bir sonuca ulaşacaksınız.

KUNG-FU’NUN TARİHİ VE GELİŞMELERİ:

     Kung-fu M.Ö. 4.’üncü yüz yılın sonunda büyük düşünür KONFİÇYUS ile arkadaşı LAO-CHE düşünceleri ile meydana gelmiştir.
Bu düşünceleri sonunda meydana gelen TAOİZM canlandırıp etrafına yaymak ve de bunu halka sevdirebilmek için ilk olarak etrafındaki çırak ve gençlere öğretip yaymak istediler.

     Bu durum benimseyen ve de çok seven imparator (HAN-WU-Tİ) bu spor dalına o zaman “Uzun el dövüşü” adını verdi.
     Bu teknik daha sonraki yıllarda çok iyi hocalar yetiştirerek bütün Çin’e yayılmasına sebep oldu.
Daha sonraki yıllarda ise büyük bilgin kıymetli hekim HUA-TA tarafından bir çok yenilikler getirilip herkesin tanımış olduğu 5 büyük hayvanın adını ve stillerini ilave ederek bu spora ayrı bir renk kattı.

     Bunlar ise şöyle sıraladı. (KAPLAN-AYI-YILAN-ARSLAN-TURNA) kuşunun hareketlerinden birer bölümünü alıp bu spor dalına katmış oldu. Ve de böylece TA-MO-SHAOLİN sistemi bütün Çin’e yayıldı. Daha sonraları buma bir çok yeniliklerde ilave edilerek neticesinde CHANG-CHUAN sistemi doğmuş oldu.

     Çin’de Budizm dinini yayan Buda rahipleri kendi aralarında Vahşi hayvanların dövüş ve kendilerini savunma hareketlerini inceleyip bunlardan yeni bir çok teknik daha alarak bunların hepsini 5 büyük stil içerisinde topladılar.
Nihayet SHAOLİN MANASTIRI Çin halkına açılıp buraya yeni genç nesilden öğrenciler alınmaya başlandı. Daha ziyade halkın içinden kısa boylu ve cesur olanları seçildi.

     Ardından geçen uzun yıllar sonunda bütün Çin’de Budizm dinini yayan rahipler bir taraftanda El, Ayak, Sopa, Kılıç, yakın dövüşü öğrettiler. Daha sonraları bu sporu bir dövüş ve savunma tekniği haline getirdiler. TAO-CHI-CHUN-FA adını verdiler. Bu spor LEOPAR – KARTAL pençesini ilave ederek NEI-CHIA -TAI-CHI- WAI-CHIA.CHUAN-SHU-KUA-SHU gibi bir çok yeni adlar takıp bunları sınıflara ayırdılar.
1300 yıllarında bu spor yırtıcılıktan kurtarılıp yumuşatılarak saygılı ve sevimli hoca “Tai-aist cheng saim fung” tarafından geliştirilen (TAI-CHI-CHUAN) sistemi çok geliştirilip Kung-fu yeni ismi (CHUEH-YUAN) oldu.
170 civarında olan teknik sayısı 300 rakamına ulaşmış oldu.

     1400 yıllarında bu spor (PA-KUA-WU-SHU-WING-CHUN-TAI-CHI) olarak dört ana bölüme ayrılıp:

Sert ve yırtıcı dövüşler (PAKUR) adı verildi.
Silahlı ve vurucu dövüşler (WU-SHU)adı verilir.
El ve ayak dövüşlerine (WING-CHUN) adı verildi
İç kuvvete ve yaşlı dövüşlerine (TAI-CHI)adı verildi.
     Nihayet buda rahipleri SHAOLİN manastırında son şekle getirilen bu dört yeni modeli tek bir isim ve çatı altında toplayıp buna yeni bir isimle bütün Çin halkına öğretilmeye başlandı. Bu yeni isim ise o günden bu güne kadar devam edip gelen KUNG-FU dur...

     Çin dilinde Kung-fu savaş sanatı anlamına gelmektedir. Fakat Çin savaş sanatı Ustalarına göre Kung-fu çok teknik bir terimdir ve savaş sanatının özel bir bölümüne karşılık gelmektedir.   Çin'cede savaş sanatına tam karşılık gelen kelime WU SHU' dur.  Çalışmanın uygun gelişimi için Wu Shu yedi bölüme ayrılır.

Teknik serisi "Chuean Thau"
Kombine Çalışmaları "Tuyi Cher"
Özel Teknikler "San Suau"
Kuvvet Çalışmaları "Kung-Fu"
Müsabaka "Poa Chik"
Silahlar "Wu Chi"
Kurallar "Chuean Li"
KUNG-FU'NUN AMAÇLARI VE KURALLARI
     Geliştirildiği zamanlarda Kung-Fu'nun üç amacı vardı. Bunlar: Fiziksel vücut sağlamlığını sağlamak. Kendini savunmayı öğrenmek ve ruhi gelişimi sağlamak. Bugün için bazı değişik kutuplaşmalar vardır. Bazı Kung-fu Hocaları kung-fu'yu sadece kendini savunmayı öğretmek amacı ile çalıştırmakta, bazıları ise Kung-fu ile vücudu sağlıklı kılacağını öne sürerek savunma amacını dışlamaktadır. Halbuki savunma amacı olmaksızın Kung-fu artık bir jimnastik hareketleri serisidir.

     Kung-fu çalışmalarında öncelikle kişi gerektiğinde kendini veya bir yakınını koruyabileceği formunu bulması ve bunu koruması gereklidir. Daha sonra Kung-fu'nun vücudun fiziksel yönüne katkıları gelir. Düzenli Kung-fu çalışmaları ileri yaşlarda bile canlı ve atletik bir vücut sağlar. Kung-funun üçüncü bir özelliği kişilik gelişimine yardım etmesidir. Yıllar süren çalışmalar esnasında iyi bir kung-fu'cu sabır, ileriyi görme ve sakinlik niteliklerini geliştirir. Bu özellikler iyi bir Kung-fu'cu olmak için gereklidir. Güç ve teknik gelişimi için gerekli olan şey sabır Kung-fu kurallarını iyi anlamak için gerekli olan şey ileriyi görme; müsabaka esnasında rakibin açıklarını görerek saldırı düzenleme ise sakinlik ile olur. Bu özellikler çok zor anlarda bile bir Kung-fu'cuya dikkatli düşünme ve soğuk kanlılıkla durur.

   WUSHU MÜSABAKA YÖNETMELİĞİ

   

    Devlet Bakanlığından:

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/02/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24324

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; uluslar arası Wushu Federasyonu ve Avrupa Wushu Federasyonu kuralları uyarınca yurt içinde düzenlenecek wushu sanda-sanshou, light sanda ve taolu yarışmalarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, yurt içinde yapılacak resmi ve özel bütün wushu sanda-sanshou, light sanda ve taolu yarışmaları ile bu yarışmalara katılan kulüpleri, yöneticileri, antrenörleri ve sporcuları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    Federasyon : Karate Federasyonunu,

    İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

    İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

    İl Temsilciliği : Karate ve Wushu İl Temsilciliğini,

    IWUF : Uluslar Arası Wushu Federasyonunu,

    EWF : Avrupa Wushu Federasyonunu,

    Sanda(Sanshou) : Tam temaslı serbest dövüşünü,

    Light Sanda : Hafif temaslı serbest dövüşünü,

    Platform : Müsabaka alanını,

    Taolu : 8m x 14m ebadında halı zemin üzerinde bir kişinin/kişilerin hayali rakip/rakiplere karşı saldırı ve savunmaya yönelik çıplak elle ya da silahla uyguladıkları teknikleri, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

    Yarışma Mevsimi

    Madde 5 - Federasyonun yarışma mevsimi 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındadır.

    Yarışmalara Katılma

    Madde 6 - Her il veya kulüp temsilcileri yarışmalara katılacak sporcuların isim listesini; kategorilerine ve branşlarına göre zamanında, silintisiz ve eksiksiz olarak yarışma tertip kuruluna verir. Zorunlu hallerde değişiklik isteği, ilgili yarışmalardan en az iki saat önce tertip kuruluna gerekçeli olarak bildirilir.

    Yarışmalara Katılacak Sporcularda Aranacak Şartlar

    Madde 7 - Yarışmalara katılacak sporcularda, kategorilerinin yaş sınırları içinde ve belirtilen kuşak, kimlik kartları ve lisanslarının vize edilmiş olması şartı aranır.

    Yarışma Çeşitleri

    Madde 8 - Wushu müsabakaları resmi ve özel olmak üzere iki çeşittir.

    a) Resmi yarışmalar; Genel Müdürlük, Federasyon, il ve ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür.

    b) Özel yarışmalar; resmi yarışmalar dışında kalan yarışmalardır. İllerde yapılan özel yarışmalar için il müdürlüklerinden, iller arası ve yabancılarla yapılacak özel yarışmalar için, Federasyondan izin almak gerekir.

    Wushu branşında, uluslar arası yarışmalarda ancak, Federasyonca belirlenen isim listesindeki sporcular yarışır.

    Wushu Yarışma Usulleri

    Madde 9 - Wushu yarışmaları, ferdi ve takım branşlarında olmak üzere aşağıdaki şekilde yapılır:

    a) Sanda-sanshou sistemi;

    1) Direkt eleme,

    2) İkili eleme,

    3) Round-robin (lig usulü).

    b) Light sanda sistemi;

    1) Direkt eleme,

    2) İkili eleme,

    3) Round-robin (lig usulü).

    Wushu Taolu Yarışma Usulü

    Madde 10 - Wushu taolu yarışma ve gösteri müsabakaları olarak ikiye ayrılır.

    a) Taolu yarışma müsabakaları şunlardır:

    1) Chagquan (kuzey boksu),

    2) Nanquan (güney boksu),

    3) Taijiquan (gölge boksu),

    4) Daoshu (geniş kılıç),

    5) Jianshu (kılıç),

    6) Nandao (güney kılıç),

    7) Taijijian (taiji kılıcı),

    8) Qiangshu (mızrak),

    9) Gungshu (sopa),

    10) Nangun (güney sopası).

    b) Taolu gösteri müsabakaları şunlardır:

    1) Ferdi karşılaşmalar,

    2) İkili karşılaşmalar,

    3) Grup karşılaşmaları.

    İzne Tabi Yarışmalar

    Madde 11 - İllerde, iller arası ve yabancılarla yapılacak ikili yarışmalar Federasyonun teklifi, Genel Müdürün onayı ile yapılır.

    Kategoriler

    Madde 12 - Wushu sporunda yarışan wushucular aşağıdaki kategorilere ayrılırlar.

    Sanda-sanshou kilo kategorileri ve yaş sınırları

    Kategori Yaş

    1 - 48kg (48kg ve altı) 18 - 35 yaş

    2 - 52kg (48kg - 52kg) 18 - 35 yaş

    3 - 56kg (52kg - 56kg) 18 - 35 yaş

    4 - 60kg (56kg - 60kg) 18 - 35 yaş

    5 - 65kg (60kg - 65kg) 18 - 35 yaş

    6 - 70kg (65kg - 70kg) 18 - 35 yaş

    7 - 75kg (70kg - 75kg) 18 - 35 yaş

    8 - 80kg (75kg - 80kg) 18 - 35 yaş

    9 - 85kg (80kg - 85kg) 18 - 35 yaş

    10 - 90kg (85kg - 90kg) 18 - 35 yaş

    11 - +90kg (90kg ve üzeri) 18 - 35 yaş

    Light sanda kilo kategorileri ve yaş sınırları

    Kategori Yaş Sıkleti (kg)

    Minikler Erkek 12-14 35-40-45-48-52-56-60-65-70-+70

    Bayan 12-14 25-30-35-40-45-48-52-+52

    Ümitler Erkek 15-17 48-52-56-60-65-70-75-80-85-+85

    Bayan 15-17 35-40-45-48-52-56-60-65-70-+70

    Taolu yarışmaları kategorileri ve yaş sınırları

    Kategori Yaş

    Küçükler Erkek-Bayan 8-14

    Büyükler Erkek-Bayan 14 ve üzeri

    Ancak, IWUF ve EWF'nin yaş ve kategorilerde yapacağı değişiklikler göz önüne alınır. Yaş tayininde 31 Aralık esas alınarak doğum yılı hesabı yapılır.

    Tertip Kurulları

    Madde 13 - Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalar için, yarışma tertip kurulu kurulur. Bu kurulun başkanı Federasyonca görevlendirilecek olup, başkan yardımcısı, o ilin il temsilcisidir. Ayrıca illeri temsilen gelen yöneticilerin kendi aralarında seçecekleri 3, 5 veya 7 üye ile birlikte tertip kurulu 5, 7 veya 9 kişiden oluşur.

    Tertip Kurullarının Görev ve Yetkileri

    Madde 14 - Yarışma tertip kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Federasyon tarafından gönderilen yarışma programını uygulamak,

    b)Yarışmaya girecek sporcuların isim listelerini, illerden gelen katılım belgelerine göre hazırlamak, bu listeleri yarışma gününde tartı ve kura çekimi için Merkez Hakem Kuruluna teslim etmek.

    Tartı sırasında geçerli lisans ibraz etmeyen sporcu tartıya alınmaz ve kuraya dahil edilmez.

    İl Tertip Kurulunun Kuruluşu

    Madde 15 - İl müdürlüklerince düzenlenecek yarışmalar için il temsilciliklerine yardımcı olmak ve iki yıl görev yapmak üzere il tertip kurulları kurulur. Bu kurullar, wushuda faaliyet gösteren kulüplerin temsilciliklerinden seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden teşekkül eder. Yeterli sayıda wushu faaliyeti yapan kulüp yoksa, eksik kalan üyeler il müdürlüklerince, wushudan anlayanlar arasından tamamlanarak kurul oluşturulur.

    İl Tertip Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 16 - İl tertip kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Federasyonca gönderilen yarışma programını uygulamak,

    b) Yarışma yapılacak salonu, il müdürlüklerinin imkanları dahilinde hazır hale getirmek,

    c) Yarışmalar için gerekli olan her türlü malzeme, araç ve teçhizatları il müdürlükleri kanalı ile temin etmek, hazır bulundurmak,

    d) Hakem kurulu bulunmayan illerde, il temsilcisi tarafından tayin edilen hakemleri görevlendirmek,

    e) Federasyonca ve il temsilciliğince verilen görevleri yapmak.

    - Fe

    Tescil ve Vize Şartı

    Madde 17derasyonca ve il müdürlüklerince düzenlenecek yarışmalara katılacak tescilli kulüp ve ferdi sporcuların lisanslarını o yıl içerisinde vize yaptırmaları zorunludur.

    Yarışmanın Ertelenmesi ve Yarışma Yerinin Değiştirilmesi

    Madde 18 - Yarışmalar belirlenen yer ve zamanda başlatılır. Yarışma ancak, zorunlu nedenler ile başka bir güne bırakılabilir. Erteleme yetkisi öncelikle tertip kuruluna aittir. Ertelenen yarışmalar tertip kurulunun belirleyeceği yer ve zamanda yapılır. Faaliyet programında yer alan yarışmaların ertelenmesi veya yarışma yerinin değiştirilmesi, Yönetim Kurulu Kararı ile alınıp Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

    Takım Kadroları

    Madde 19 - İl veya kulüp idarecileri kuralar çekilmeden önce branş ve kategorilerine göre takım sporcularının isim listesini tertip kuruluna vermek zorundadır.

    Yarışma Süreleri

    Madde 20 - Federasyonca düzenlenen yarışmalarla ilgili olarak yarışma süreleri şu şekildedir:

    Sanda-sanshou müsabakaları 2 dakika üzerinden 3 raunttur ve rauntlar arasında 1'er dakikalık dinlenme araları vardır. 3 raundun ikisini kazanan sporcu maçı kazanır.

    Taolu yarışmaları için yarışma süreleri aşağıdaki gibidir.

    a) Changquan, nanquan, jianshu, daoshu, gunshu, qianshu, nangun, nandao için müsabaka zamanı 1 dakika 20 saniyeden kısa olamaz.

    b) Taijiquan rutini için müsabaka zamanı 5 ila 6 dakikadır (zaman tutucu beşinci dakikada düdük çalar), taijijian için ( taiji kılıç oyunu ) 3 ila 4 dakikadır.

    c) Geleneksel karşılaşmalar için müsabaka zamanı 1 dakikadan az olamaz, duilian (danışıklı dövüş) için ise 50 saniyeden az olamaz ve grup karşılamaları için ise 3 dakikadan az olamaz.

    Bu esaslar il müdürlüklerine bildirilir.

    Yarışma Neticeleri

    Madde 21 - Wushu yarışma neticeleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

    A) Sanda-sanshou, light sanda neticeleri şu şekilde belirlenir.

    a) Her maçın sonucunu yan hakemlerin verdiği kararlar belirler.

    b) Eğer iki taraf da aynı puana sahipse kazanan;

    1) Daha az ihtar alan taraf olur,

    2) Daha az ikaz alan taraf olur,

    3) Vücut ağırlığı daha az olan taraf olur (Yarışmadan önce alınan kilo kayıtlarına göre).

    c) Bir maçın ilk iki raundunu kazanan taraf maçı kazanır.

    d) Eğer tarafların ikisi de nakavt olmuşsa kazanan;

    1) Daha az ihtar alan taraf olur,

    2) Daha az ikaz alan taraf olur,

    3) Kilosu daha az olan taraf olur.

    Hala beraberlik varsa kurallara göre bir raunt daha yapılır.

    e) Lig usulü müsabakalarda taraflar eşit sayıda raunt kazanmışsa beraberlik ilan edilir.

    f) Yerleştirme ( sıralama ) şu şekilde yapılır:

    1) Eleme sistemi müsabakalarda yerleştirme direkt yapılır.

    2) Lig usulü müsabakalarda en fazla sayıyı toplayan birinci olur. Eğer iki veya daha fazla müsabık aynı sayıya sahipse şu şekilde karar verilir :

    - Kazandığı raunt sayısı fazla olan taraf birinci olur.

    - En az ihtar alan taraf birinci olur.

    - En az ikaz alan taraf birinci olur.

    - Kilosu daha az olan taraf birinci olur.

    Eğer hala denge varsa beraberlik ilan edilir.

    B) Taolu neticeleri şu şekilde belirlenir.

    a) Ferdi karşılaşmalar : Her bir karşılaşmada en yüksek skoru alan o karşılaşmanın birincisi olur. İkinci en yüksek puanı alan ikinci olur ve böyle devam eder. Eğer müsabakada elemeler ve final gibi bir durum söz konusu ise, yarışmacının her iki müsabakada aldığı toplam puan üzerinden yerleştirme yapılır. En yüksek toplam puanı alan karşılaşmanın birincisi ve ardından gelenler de ikinci, üçüncü şeklinde sıralanır.

    b) Ferdi dört karşılaşmanın birleşimi veya beş karşılaşmanın birleşimi ve takım karşılaşmaları: Ferdi dört veya beş karşılaşmanın birleşimi ve takım karşılaşmalarının yerleştirmesi IWUF Müsabaka Tüzüğündeki ilgili hükümlere göre yapılır.

    c) Beraberlik : Eğer yarışmacılar ferdi karşılaşmalardan birinde aynı skoru alırlarsa netice şu şekilde belirlenir:

    1) En yüksek ve en düşük skorunun ortalaması (hakemlerin verdikleri) daha önce hesap edilen üç skorunun ortalamasına en yakın olan sporcu karşılaşmanın birincisi olur.

    2) Eğer hala beraberlik varsa, en yüksek ve en düşük skorunun ortalaması en yüksek olan yarışmacı birinci olur.

    3) Eğer hala beraberlik devam ediyorsa, en düşük skoru en yüksek olan birinci olur.

    Eğer yarışmacılar ferdi dört veya beş karşılaşmanın birleşiminde aynı skoru alırlarsa, ayrı ayrı her bir karşılaşmada en fazla birincilik almış olan ilk sıraya yerleşir.

    Eğer beraberlik devam ediyorsa, ikinciliği çok olan dikkate alınarak birincilik kürsüsüne yerleştirilir ve sıralama böyle devam eder.

    Eğer takımlar takım karşılaşmalarında aynı toplam skoru almışlarsa, ferdi karşılamalarda en fazla şampiyona sahip olan takım ilk sıraya yerleşir; eğer hala beraberlik devam ediyorsa ikincileri fazla olan takımlar öne çıkar ve sıralama böyle devam eder.

    4) Eğer danışıklı dövüş karşılaşmalarında beraberlik durumu söz konusu olursa, ferdi karşılaşmalarda en iyi skora sahip olan sporcu birinci sıraya yerleştirilir.

    Taolu formları, ulusal ve uluslar arası bazda yapılan yarışmalarda resmi "Müsabaka Karşılaşmaları Grubu"nu oluştururlar ve madalya sıralaması sadece bu formlarda derece alan müsabıklar için yapılır. Bu formların dışında kalan ferdi, grup ve danışıklı dövüş formlarının tamamı" Gösteri Karşılaşmaları Grubu"nu oluşturur ve bu kategoride derece alan müsabıklar madalya sıralamasına dahil edilmez.

    Neticelerin İlanı

    Madde 22 - Wushu sanda-sanshou ve light sanda müsabakalarının neticeleri yan hakemlerin verdiği çoğunluk kararına göre belirlenir. Taolu neticeleri ise, yan hakemlerin ve baş hakemin değerlendirmeleriyle sonuçlanır. 5 yan hakemin verdiği puanlardan en yüksek ve en düşüğü çıkarıldıktan sonra kalan diğer puanların ortalaması alınır. Bu puandan baş hakemin puan düşmesinden sonra kesin sonuç puanı ilan edilir. Bu neticeler bir yazı ekinde il müdürlüklerine gönderilir. İl müdürlüklerince düzenlenen yarışmaların neticeleri, 10 iş günü içinde Federasyona gönderilir.

    Hükmen Yenik Sayılma

    Madde 23 - Uluslar arası wushu kurallarına göre yapılan yarışmalarda belirtilen kural ve esaslara uymayan sporcu ve takım diskalifiye edilir ve hükmen yenik sayılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Hakemler, Temsilciler, Gözlemciler

    Hakemlerin Tayini

    Madde 24 - Yurt içinde yapılacak olan ulusal ve uluslar arası bütün yarışmalarda görev alacak Merkez Hakem Kurulu üyeleri ve diğer hakemlerin tayini Merkez Hakem Kurulunun tespiti, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yapılır. İllerin düzenleyecekleri özel ve resmi yarışmaların il hakem kurulu üyesi ve hakemlerin tayini ise, il hakem kurulunun tespiti, il temsilcisinin teklifi ve il müdürünün onayı ile yapılır.

    Sporcu Kıyafetleri

    Madde 25 - Federasyonca ve il müdürlüklerince düzenlenecek yarışmalara katılacak olan sporcuların kıyafetleri, IWUF ve EWF'nin belirlediği esaslara uygun olur.

    Yarışmaların Yönetimi ve Hakem Sayıları

    Madde 26 - Wushu sanda-sanshou ve light sanda müsabakaları için 7 platform hakemi (1 orta, 1 yedek orta, 5 yan hakem), 1 baş hakem, 1 kronometre hakemi, 1 kontrol ve çizgi hakemi, 1 anonsör olmak üzere her platform ve maç için toplam 11 hakeme görev verilir.

    Wushu taolu yarışmaları için 5 yan hakem, 1 baş hakem, 1 kaydedici, 1 kronometre hakemi, 1 anonsör olmak üzere 9 hakeme görev verilir.

    Hakemlerin Yarışmalardan Önceki Görevleri

    Madde 27 - Hakemlerin yarışmalardan önceki görevleri şunlardır:

    a) Yarışmalara katılacak sporcuların sıkletlerine göre tartılarını yapmak,

    b) Sporcuların sıkletlerine göre listelerini çıkartmak,

    c) Kura çekimi ile ilgili hazırlıkları yapmak.

    Hakemlerin Yarışmalar Sırasındaki Görevleri

    Madde 28 - Hakemlerin yarışmalar sırasındaki görevleri şunlardır:

    a) Yarışmaların düzenli bir şekilde yürümesi için gerekli tedbirleri almak,

    b) Salon düzeninin sağlanmasına yardımcı olmak,

    c) Sporcuların sağlık durumlarının tehlikeye girmesine izin vermemek,

    d) Yarışmaların hatasız yapılması için gerekli özen ve dikkati göstermek,

    e) Yarışmalara IWUF ve EWF'nin belirlediği nitelikteki hakem kıyafetleri ile çıkmak,

    f) Yarışma neticelerinin hatasız ve noksansız olarak işlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

    Hakemlerin Yarışma Sonrası Görevleri

    Madde 29 - Hakemlerin yarışma sorası görevi, yarışmalarda tutulan cetveller ve diğer dokümanları noksansız bir şekilde Federasyona iletmek üzere il müdürlüğüne veya Merkez Hakem Kuruluna göndermektir.

    Temsilciler ve Gözlemcilerin Görevleri

    Madde 30 - Temsilci ve gözlemcilerin görevleri; yarışmalar sırasında sporcu, antrenör ve hakemlerin kurallara uyup uymadığını izlemek ve hazırlayacakları raporları Federasyona sunmaktır.

    İtirazlar

    Madde 31 - İtirazlar aşağıdaki şekilde yapılır:

    a) Yarışmacıların nitelikleriyle ilgili olan itirazlar, görüşülmesi için takım liderlerine sunulur. Yarışmayla ilgili konular için itirazlar, şahsi olarak takım liderleri tarafından kendi imzalarıyla tertip kuruluna sunulur. Tertip kurulu bu konudaki son kararı verir. Diğer konularda itiraz edildiği takdirde 1 inci derece Devlet memuruna ödenen günlük harcırahın 10 katının Genel Müdürlüğün Federasyonlar Fon Müdürlüğü amatör spor hesabına yatırılması gereklidir. İtirazın haklı çıkması halinde yatırılan para iade edilir.

    b) Gösteri ve yarışmalar hakkındaki itirazlarla ilgili karar Merkez Hakem Komitesi tarafından sonuçlandırılacaktır.

    c) Yarışmayla ilgili itirazda farklı iki görüş ortaya çıkarsa, sözlü ifadenin dışında yazılı ve resmi bir itiraz sunulmalıdır. 30 dakika içinde prosedüre uygun düzenleme yapılmazsa, itirazın sözlü itiraz olduğuna karar verilir ve geçersiz sayılır.

    d) Eğer itiraz resmi prosedüre uygun olarak sunulmazsa veya yarışmanın devamını engelliyorsa, adı geçen müsabık yarışmadan diskalifiye edilir.

    Cezalar

    Madde 32 - Bu Yönetmeliğe aykırı fiilleri işleyen idareci, antrenör, hakem ve sporcular 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre cezalandırılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Yabancı Uyruklu Sporcu Sayısı

    Madde 33 - Yabancı uyruklu olup en az bir yıl geçerli ikamet tezkeresi bulunan ve sporcu lisans, tescil, vize ve transfer işlemini yaptıran sporcular, Federasyonca düzenlenecek yarışmalara katılabilirler. Bu sporcular uyruğunda bulunduğu ülkenin milli maçları hariç, yabancı bir takımda yer alamazlar. Yabancı takımda yer aldıkları tespit edilerek suç durumu Uluslar Arası Federasyona bildirilir. Yabancı uyruklu sporcu sayısı her yıl Federasyon Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu sporcular ferdi Türkiye şampiyonalarına ve milli takım seçmelerine katılamazlar. Sporcuların transfer işlemleri 07/08/1999 tarihli ve 23426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği esasları dahilinde yapılır. Bir kulüpte yabancı sporcu sayısı her yarışmada en fazla ikisi yer almak kaydıyla üç kişiyi geçemez.

    Yurt Dışından Gelecek Sporcular

    Madde 34 - Türk vatandaşı olup yurt dışında bulunan sporcular ülkemizde organize edilecek wushu sanda yarışmalarına ve milli takım seçmelerine katılabilirler. Ancak yurt dışında bulunduğu ülkenin Federasyon veya kuruluşunun izin belgesi yanında lisans ve sporcu kimliğini ibraz etmesi zorunludur.

    Sporu Bırakma Töreni

    Madde 35 - Wushu sanda sporunu yapan sporcular, Federasyonun izni ile sporu bırakma töreni yapabilir. Ancak, sporu bırakan sporcu tekrar faal sporculuğa dönemez.

    Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

    Madde 36 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda IWUF ve EWF'nin çıkarttığı tüzük, yönetmelik ve ilke kararları ile Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak kararlar ve talimatlar Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayından sonra uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 37 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 38 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

   

WUSHU ANTRENÖR LİSTESİ


Toplam Kayıt Sayısı: 328

Sıra Adı Soyadı Branşı Kademesi Bağlı Olduğu İl Cinsiyeti
1 A.CANER DÜZKAYA WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Ankara ERKEK
2 A.RIZA GÖZLÜKLÜOĞLU WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
3 A.RIZA TOKGÖZ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Burdur ERKEK
4 ABDİ ÖNDER WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Tekirdağ ERKEK
5 ABDULHALİM BULUT WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
6 ABDULKADİR TANRIDAĞLI WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR İstanbul ERKEK
7 ABDULKADİR TEKİN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Sivas ERKEK
8 ABDULLAH KARADENİZ WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
9 ABDULLAH YİĞİTTAŞCI WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Çorum ERKEK
10 ABDURRAHMAN AYDOĞDU WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
11 ABDURRAHMAN ÇELEN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Osmaniye ERKEK
12 ABİDİN DEMİRÖZ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Antalya ERKEK
13 ABLUHAYA ALAN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Elazığ ERKEK
14 ADEM EKİZ WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
15 ADİL KOÇAK WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Samsun ERKEK
16 ADNAN BOZTAŞ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İzmir ERKEK
17 AĞMUR ULUSAL WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Siirt ERKEK
18 AHMET ARABACI WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
19 AHMET BEKİROĞLU WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
20 AHMET DAŞTAN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Düzce ERKEK
21 AHMET KUNDURACIOĞLU WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Kocaeli ERKEK
22 AHMET KURT WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Samsun ERKEK
23 AHMET SÜMER WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Kahraman Maraş ERKEK
24 AHMET ÜNLÜ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Çorum ERKEK
25 AHMET YARDIMCI WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Ankara ERKEK
26 AHMET HÜSNÜ ARDA BARAN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İzmir ERKEK
27 AKİF İNCİ WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
28 AKİF YURTTAŞ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Çorum ERKEK
29 ALİ AKBULUT WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
30 ALİ DEMİRBAŞ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
31 ALİ DEMİRTAŞ WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Adana ERKEK
32 ALİ FİDAN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Kayseri ERKEK
33 ALİ KANBEROĞLU WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Yalova ERKEK
34 ALİ KAYA WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
35 ALİ TOGAN WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR İstanbul ERKEK
36 ALİ TOP WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Muğla ERKEK
37 ALİ KERİM AKAY WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Konya ERKEK
38 ALİ YILMAZ TEKİN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
39 ARSLAN BAYRI WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana ERKEK
40 ASLAN DOĞAN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Düzce ERKEK
41 AYDIN BORA WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İçel ERKEK
42 AYDIN FIRAT WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Çorum ERKEK
43 AYFER SUCU WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Çorum BAYAN
44 AYHAN KISRURE WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
45 AYHAN KORKMAZ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Bursa ERKEK
46 AYHAN ŞİMŞEK WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
47 AYHAN YAVUZ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
48 AYNUR UFAK WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul BAYAN
49 AYSUN BABÜRHAN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İzmir ERKEK
50 AYŞEGÜL TUĞLA WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul BAYAN
51 AYTEK TOPÇUOĞLU WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana ERKEK
52 BAHADDİN AKGÜL WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Sivas ERKEK
53 BAHATTİN ÖZDEMİR WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Malatya ERKEK
54 BAHATTİN ÜÇTEPE WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
55 BEKİR BAŞAR WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Kayseri ERKEK
56 BELGİN SARIKAYA WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana BAYAN
57 BERAT HAYTA WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İzmir ERKEK
58 BERATİ AYDIN WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Konya ERKEK
59 BİLGİN GEZMİŞOĞLU WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana BAYAN
60 BİROL ABANOZ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
61 BURHANETTİN YALÇIN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Konya ERKEK
62 CEMAL CEVİZCİ WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Adana ERKEK
63 CEMAL ÇELİK WUS-HU (KUNG-FU) 3.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
64 CEMAL KAYA WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Kayseri ERKEK
65 CEMGİL AYDEMİR WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İçel ERKEK
66 CENGİZ GÜVEN WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
67 CENGİZ SÜTLÜOĞLU WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR İstanbul ERKEK
68 CEVAT ALP WUS-HU (KUNG-FU) 3.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
69 CİHAN KARASU WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Erzincan ERKEK
70 COŞKUN ÇAKIR WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
71 CÜNEYT KILIÇ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Kayseri ERKEK
72 ÇİĞDEM TOPÇUOĞLU WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Ankara BAYAN
73 DENİZ KESKİN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana ERKEK
74 DENİZ YILMAZ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
75 DERYA ÇAM WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Eskişehir BAYAN
76 DERYA ŞİMŞEK WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana BAYAN
77 DERYA UYANKAYA WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Antalya BAYAN
78 DİLEK EKER WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul BAYAN
79 DİLEK GÜNAY WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana BAYAN
80 DOĞAN UZAN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
81 ELNUR BEDİR WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana ERKEK
82 EMİN DOĞAN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Sivas ERKEK
83 EMRE GÜNEL WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR İstanbul ERKEK
84 ENGİN DÖNMEZ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Ordu ERKEK
85 ERDAL AYDEMİR WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Kars ERKEK
86 ERDAL KANIK WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME İstanbul ERKEK
87 ERDAL ÖZDEMİR WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
88 ERDİNÇ ŞAHİN WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Kocaeli ERKEK
89 ERDOĞAN BEKCİ WUS-HU (KUNG-FU) 3.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
90 ERGÜN ÇAVUŞ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İzmir ERKEK
91 ERHAN ATÇA WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Sivas ERKEK
92 ERHAN OTLUOĞLU WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
93 ERKAN AKPINAR WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Kars ERKEK
94 ERKAN MERİN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Adana ERKEK
95 EROL GENÇ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Aydın ERKEK
96 EROL OMAY WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Adana ERKEK
97 EROL TANGUT WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana ERKEK
98 ERTAN BAKAN WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Ordu ERKEK
99 EŞREF MARAŞLI WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
100 EYÜP KANBEROĞLU WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Yalova ERKEK
101 FAHRİ DOLANBAY WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
102 FATİH ÇAKIR WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
103 FATİH KİBAROĞLU WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
104 FATMA AKYÜZ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Sakarya BAYAN
105 FEHMİ ŞIK WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
106 FERHAT PEKEL WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Aydın ERKEK
107 FERŞAT TÜRKYILMAZ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
108 FEVZİ ÇELİK WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Kocaeli ERKEK
109 FEYYAZ KAYACI WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Ankara ERKEK
110 FEYZİ TURAN WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR İçel ERKEK
111 FİKRET ÜNAL WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Antalya ERKEK
112 FİKRET ÜNSAL WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME İstanbul ERKEK
113 FİKRİ GÜZEL WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Tekirdağ ERKEK
114 GÖKHAN BEKTAŞ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Trabzon ERKEK
115 GÖKMEN DANACI WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
116 GÜLNUR GÜVEN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Kars BAYAN
117 GÜNTAY KANTARKIRAN WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Ardahan ERKEK
118 GÜRKAN ERAY SALLAR WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Diyarbakır ERKEK
119 GÜRSEL ÇATIR WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Kocaeli ERKEK
120 GÜVEN MOL WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İzmir ERKEK
121 H.ALİ KESKİN WUS-HU (KUNG-FU) 3.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
122 H.İBRAHİM BAŞ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İzmir ERKEK
123 H.REŞİT ESKİ WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Kastamonu ERKEK
124 HAFİZ HOTARLIOĞLU WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
125 HAKAN KOÇ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Afyon ERKEK
126 HAKAN OLGUN GEZMİŞOĞLU WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana ERKEK
127 HAKAN ZAFER ÖZDEMİR WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İzmir ERKEK
128 HALİDE AY WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
129 HALİL AYDIN WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
130 HALİL GÖNÜLDAŞ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İzmir ERKEK
131 HALİL CAN YILMAZ WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
132 HALİL İBRAHİM ÇİNİBULAK WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Kırklareli ERKEK
133 HAMDİ ALIMCI WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR İstanbul ERKEK
134 HASAN SÜRER WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Hatay ERKEK
135 HASAN TOPAL WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Osmaniye ERKEK
136 HASAN TURAN WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Ankara ERKEK
137 HASAN VANLIOĞLU WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Bursa ERKEK
138 HASAN HÜSEYİN YILMAZ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Sivas ERKEK
139 HAYATİ ALTIN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Kayseri ERKEK
140 HAZBİ BULUT WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Mardin ERKEK
141 HİKMET ATTI WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Yalova ERKEK
142 HULİSİ DEMİR WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
143 HULİSİ ELMAS WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Bartın ERKEK
144 HÜSAMETTİN BAYRAM WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Kayseri ERKEK
145 HÜSEYİN DÜNDAR WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Adana ERKEK
146 HÜSEYİN ERBULAN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
147 HÜSEYİN HALUK ERDEM WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana ERKEK
148 İBRAHİM ÇAY WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME Manisa ERKEK
149 İBRAHİM IRMAK WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR İstanbul ERKEK
150 İBRAHİM KAYACAN WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
151 İBRAHİM ÖZCAN WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Kocaeli ERKEK
152 İBRAHİM ÖZTÜRK WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
153 İBRAHİM SARI WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Bursa ERKEK
154 İBRAHİM SÜRER WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İzmir ERKEK
155 İDRİS AKÇAKALE WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR İstanbul ERKEK
156 İHSAN EKİZ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
157 İLHAMİ İLTER WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Tokat ERKEK
158 İLHAN ARAS WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
159 İLHAN ATTI WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
160 İLHAN KOÇ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Kocaeli ERKEK
161 İLYAS ÜNAL WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
162 İRFAN ATAŞ WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Adana ERKEK
163 İRFAN DORUK WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
164 İSA AKSU WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Tokat ERKEK
165 İSAM AKGÜL WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İzmir ERKEK
166 İSKENDER GÖKDEMİR WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Yalova ERKEK
167 İSKENDER OFLU WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Trabzon ERKEK
168 İSMAİL BÜYÜKYOLAÇAN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Adana ERKEK
169 İSMAİL İNCİ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
170 KAAN GÖRAL WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME İstanbul ERKEK
171 KAAN GÜRAL WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
172 KADİR AKGÜN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
173 KAMİL DAYI WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İzmir ERKEK
174 KAYA DEMİRKIRAN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana ERKEK
175 KEMAL ŞAHİN WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Adana ERKEK
176 KERİM GÜNEY WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR İstanbul ERKEK
177 KUTSAL SEÇİNTİ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana ERKEK
178 LÜTFULLAH AKDENİZ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İzmir ERKEK
179 M.ALİ GÜMÜŞTEKİN WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Konya ERKEK
180 M.KERİM EHSAN WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Eskişehir ERKEK
181 M.NACİ EFE WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
182 M.ZAHİT GÜLER WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Gaziantep ERKEK
183 MAHMUT BULUT WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İzmir ERKEK
184 MAHMUT ÇAKMAK WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Mardin ERKEK
185 MAHMUT TURGUT WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR İstanbul ERKEK
186 MECİT KOÇ WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
187 MEHMET ABA WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
188 MEHMET BACAKSIZ WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Konya ERKEK
189 MEHMET BAYRAM WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
190 MEHMET BERAK WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR İstanbul ERKEK
191 MEHMET ÇAY WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
192 MEHMET EMEKLİ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Konya ERKEK
193 MEHMET GÖZÜKARA WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Kahraman Maraş ERKEK
194 MEHMET HALDIZOĞLU WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Trabzon ERKEK
195 MEHMET KANTARKIRAN WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR İstanbul ERKEK
196 MEHMET KAPUKAYA WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana ERKEK
197 MEHMET KESKİN WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
198 MEHMET YARDIMCI WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Ankara ERKEK
199 MEHMET YÜKSEL WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana ERKEK
200 MERAL DİNÇER WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana BAYAN
201 MERVE KILIÇ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Sakarya BAYAN
202 METİN KURNAZ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
203 MEVLÜT ÇAKIR WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
204 MUAMMER KARACA WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Adana ERKEK
205 MUHAMMED ALTUN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İzmir ERKEK
206 MUHAMMED BELDÜZ WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Ankara ERKEK
207 MUHAMMET ÖZKARAN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
208 MUHAMMET ÖZYURT WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
209 MUHARREM MERMER WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Konya ERKEK
210 MUHİTTİN UĞUR ŞENYİĞİT WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana ERKEK
211 MURAT AKBAL WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Çorum ERKEK
212 MURAT ASLANDAĞ WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
213 MURAT BALCI WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Trabzon ERKEK
214 MURAT BAZ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
215 MURAT ER WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
216 MURAT KILINÇ WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
217 MURAT KOYAK WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana ERKEK
218 MURAT ÖZKAYA WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
219 MURAT YILDIZ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İçel ERKEK
220 MURAT YILMAZ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Malatya ERKEK
221 MUSA ÇEKEN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Sakarya ERKEK
222 MUSA YALÇIN WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
223 MUSTAFA BORA WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İçel ERKEK
224 MUSTAFA ERCAN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
225 MUSTAFA FIRAT WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
226 MUSTAFA MOR WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
227 MUSTAFA ŞİMŞEK WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
228 MUSTAFA YILMAZ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
229 MUSTAN ÖZKARAN WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
230 MÜNİR TEMELLİ WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Malatya ERKEK
231 MÜRSEL AKÇAY WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İzmir ERKEK
232 MÜRSEL SEVİNDİK WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Kocaeli ERKEK
233 NAİL DEĞİRMENCİ WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
234 NAİL TURAN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
235 NAİM YILDIRIM WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Adana ERKEK
236 NASIR KANDEMİR WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İçel ERKEK
237 NAZIM YİĞİT WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
238 NESLİHAN ECEL WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul BAYAN
239 NEZİR KARAYÜN WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Adana ERKEK
240 NİHAT ÇELİK WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Ordu ERKEK
241 NİYAZİ AKÇA WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
242 NİYAZİ ŞAHİN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Çorum ERKEK
243 NURAY YILDIRIM WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İzmir BAYAN
244 NURETTİN ATMACA WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR İstanbul ERKEK
245 NURİ KARACA WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İzmir ERKEK
246 OKTAY AVCI WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
247 OLCAY ATBİN WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Erzurum ERKEK
248 ORHAN ÖZAKTI WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Kayseri ERKEK
249 OSMAN KAN WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Konya ERKEK
250 OSMAN KEKLİK WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
251 OSMAN ŞIĞVA WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Adana ERKEK
252 OSMAN TOK WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
253 ÖMER SARI WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
254 ÖZCAN ÇAKMAKÇI WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
255 ÖZDEMİR EKE WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İzmir ERKEK
256 ÖZER DEMİR WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana ERKEK
257 ÖZGE KABLAN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul BAYAN
258 ÖZGÜL TONBİL WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul BAYAN
259 PERİHAN ÖNDER ANT WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İzmir BAYAN
260 R.ALİ KALAYCI WUS-HU (KUNG-FU) 3.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
261 RAMAZAN SEVİNÇ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Karabük ERKEK
262 RAMAZAN TOKSARI WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
263 RECEP YURTSEVEN WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İçel ERKEK
264 REMZİ BAGAY WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İzmir ERKEK
265 SABİR KISMEN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Balıkesir ERKEK
266 SABRİ YILMAZ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
267 SALİH ÇELİK WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Nevşehir ERKEK
268 SALİH URHAN WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Sivas ERKEK
269 SALİM KALAY WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana ERKEK
270 SALİM ZEHİR WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Sakarya ERKEK
271 SAMİ YILDIRIM WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana ERKEK
272 SATILMIŞ KİBAROĞLU WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME İstanbul ERKEK
273 SAVAŞ ÇAKMAK WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Ordu ERKEK
274 SEBAHAT DEMİR WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Çorum BAYAN
275 SEHER ANLIAÇ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Kayseri BAYAN
276 SERDAR AKSU WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
277 SERDAR UZUNÖNER WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
278 SERKAN GEYLANER WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Ankara ERKEK
279 SERPİL BÜYÜKALTAY WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul BAYAN
280 SİNAN BALCIOĞLU WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana ERKEK
281 SONER UZGUR WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
282 SONER YILMAZ WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Aksaray ERKEK
283 SUAT ZOR WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Samsun ERKEK
284 SÜLEYMAN AY WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
285 SÜLEYMAN DOĞAN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Muğla ERKEK
286 SÜLEYMAN ŞAHİN WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
287 SÜLEYMAN YILMAZ WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Antalya ERKEK
288 ŞAHİN GÜLER WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR İstanbul ERKEK
289 ŞENGÜL YILDIZ WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME Diyarbakır BAYAN
290 ŞENGÜL YILDIZ WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Burdur BAYAN
291 ŞERAFETTİN ANT WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İzmir ERKEK
292 ŞİHO METE WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İçel ERKEK
293 ŞUAYİB ÜLKER WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Nevşehir ERKEK
294 TARIK AKTAŞ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Çorum ERKEK
295 TARKAN KÖYMEN WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
296 TEMEL TÜRKMEN WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
297 TESLİME ÇELİK WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Muş BAYAN
298 TOLGAHAN MERCAN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İzmir ERKEK
299 TOLGAHAN SAYILKAN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
300 TUĞBA KOL WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana BAYAN
301 TUNA ŞENGEL WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Muş ERKEK
302 TUNCAY AKBABA WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Adana ERKEK
303 TUNCAY ÇELİK WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana ERKEK
304 TURGAY KAHVECİ WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Ordu ERKEK
305 ÜMİT GÜLDAŞ WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR İstanbul ERKEK
306 VAHİT KONUKLAR WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Samsun ERKEK
307 VEHPİ MİNTAŞ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK İzmir ERKEK
308 VELİ ALYAZ WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
309 YASEMİN TAŞDELEN WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Malatya BAYAN
310 YASİN TİMUR WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
311 YASİN URLU WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Antalya ERKEK
312 YILMAZ AYDIN WUS-HU (KUNG-FU) 3.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
313 YILMAZ ÇEKEN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
314 YILMAZ DÖNMEZ WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İzmir ERKEK
315 YILMAZ MURAT WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Konya ERKEK
316 YILMAZ YILDIRIM WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
317 YUNUS EĞDEMİR WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Kütahya ERKEK
318 YUSUF BEKTAŞ WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
319 YUSUF ÇETİNKAYA WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK Manisa ERKEK
320 YUSUF SİDAR ŞAHİN WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Adana ERKEK
321 YUSUF ŞİNASİ YAZICI WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME DENKLİK Rize ERKEK
322 YÜCEL YÜZBAŞIOĞLU WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Aydın ERKEK
323 YÜKSEL BALTAY WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK
324 YÜKSEL ÇOTUK WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Eskişehir ERKEK
325 YÜKSEL YEME WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
326 ZEKERİYA YAZICI WUS-HU (KUNG-FU) MONİTÖR Samsun ERKEK
327 ZİYA GÖÇER WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME Kayseri ERKEK
328 ZÜBEYİR BEKİROĞLU WUS-HU (KUNG-FU) 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK       329 ALİ ÇALIMLI       WUS-HU (KUNG-FU) 1.KADEME İstanbul ERKEK

AİKİDO ANTRENÖR LİSTESİ
 
Toplam Kayıt Sayısı: 56

Sıra Adı Soyadı Branşı Kademesi Bağlı Olduğu İl Cinsiyeti
1 A.ABDULLAH KAFADAR AİKİDO 1.KADEME Kahraman Maraş ERKEK
2 A.BORA AÇIKALIN AİKİDO 1.KADEME Ankara ERKEK
3 A.C.NURİ ÇİNER AİKİDO 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
4 ABDULLAH ÇARDAK AİKİDO 1.KADEME İstanbul ERKEK
5 AHMET BOYACI AİKİDO 1.KADEME İstanbul ERKEK
6 AHMET KÖSOĞLU AİKİDO 2.KADEME İstanbul ERKEK
7 AHMET ŞENOL ÖZBEK AİKİDO 1.KADEME İstanbul ERKEK
8 ALİ ULUDAĞ AİKİDO 1.KADEME İstanbul ERKEK
9 AYHAN KAYA AİKİDO MONİTÖR İstanbul ERKEK
10 BÜLENT BAKKALOĞLU AİKİDO 1.KADEME İstanbul ERKEK
11 EKREM KAYA AİKİDO 3.KADEME Adıyaman ERKEK
12 ELİF ALTINER AİKİDO 1.KADEME İçel BAYAN
13 ELİF ARSLAN ŞEN AİKİDO 1.KADEME Muğla BAYAN
14 ERHAN SAĞLAM AİKİDO 1.KADEME Ankara ERKEK
15 FAZLI ÖZYILDIRIM AİKİDO 1.KADEME DENKLİK Kars ERKEK
16 GÜLAĞA HACISALİHOĞLU AİKİDO 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
17 GÜLER ARSAL AİKİDO 1.KADEME Ankara BAYAN
18 GÜRKAN SÜREN AİKİDO 1.KADEME İstanbul ERKEK
19 H.ALİ PANAHZAT AİKİDO 1.KADEME İstanbul ERKEK
20 HÜSEYİN YILMAZ SEBAT AİKİDO 1.KADEME İstanbul ERKEK
21 İBRAHİM TURAN AİKİDO 2.KADEME İzmir ERKEK
22 İHSAN ÖZGÜN AİKİDO 2.KADEME İstanbul ERKEK
23 İHSAN ÖZTÜRK AİKİDO 2.KADEME Adana ERKEK
24 İLKER BAKIŞKAN AİKİDO 1.KADEME İstanbul ERKEK
25 KORKUT ERBAY AİKİDO 1.KADEME İstanbul ERKEK
26 MEHMET AKİF ÜNLÜ AİKİDO 3.KADEME Kahraman Maraş ERKEK
27 MEHMET SITKI DOĞU AİKİDO 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
28 MEHMET TARAGAY AYÇE AİKİDO 1.KADEME İstanbul ERKEK
29 MELİH ÜMİT MENTEŞ AİKİDO 1.KADEME İstanbul ERKEK
30 MELİHA KAVAK AİKİDO 2.KADEME İzmir BAYAN
31 MEVLÜT ZOR AİKİDO 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
32 MURAT BAŞKAN AİKİDO MONİTÖR İstanbul ERKEK
33 MURAT ÖZEN AİKİDO 1.KADEME Bayburt ERKEK
34 MUSTAFA AYGÜN AİKİDO 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
35 MUSTAFA BİÇER AİKİDO 1.KADEME Ankara ERKEK
36 MÜRSEL AYTEKİN KARACA AİKİDO 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
37 NEŞE ŞENSOY YILDIZ AİKİDO 2.KADEME Ordu BAYAN
38 NİGAR DOĞRU AİKİDO 1.KADEME Bursa BAYAN
39 NURETTİN TURAN AİKİDO 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
40 ÖMER TAMDOĞAN AİKİDO 1.KADEME İstanbul ERKEK
41 SABİT ERGİM TANYELİ AİKİDO 1.KADEME İstanbul ERKEK
42 SEVİL BOZYIL AİKİDO 1.KADEME Elazığ BAYAN
43 SEZGİN BURAK AZAK AİKİDO 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
44 SOMER SOMTAŞ AİKİDO 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
45 SÜLEYMAN YILMAZ AİKİDO 1.KADEME Antalya ERKEK
46 Ş.ALİ GÜLSEVER AİKİDO 2.KADEME Isparta ERKEK
47 ŞEFİK ARSLAN AİKİDO 1.KADEME İstanbul ERKEK
48 TANER BAŞARAN AİKİDO 1.KADEME Balıkesir ERKEK
49 TUNCER KARATAŞ AİKİDO 1.KADEME İstanbul ERKEK
50 TURHAN YILMAZ AİKİDO 1.KADEME İstanbul ERKEK
51 ULUS İRİTAŞ AİKİDO 1.KADEME Aydın ERKEK
52 Y.HAYRETTİN KAYA AİKİDO 2.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
53 YALÇIN YENİCE AİKİDO 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
54 YAŞAR SAKİN AİKİDO 1.KADEME Kırıkkale ERKEK
55 YAVUZ BEDİR AİKİDO 1.KADEME DENKLİK İstanbul ERKEK
56 YUSUF AKYURT AİKİDO 1.KADEME İzmir ERKEK

 
  HAKEM LİSTESİ

WUSHU FEDERASYONU

WUSHU HAKEM LİSTESİ

BEL.No. ADI SOYADI BÖLGESİ KADEMESİ

001 CEMAL ÇELİK İSTANBUL BÖLGE
002 OSMAN KEKLİK İSTANBUL BÖLGE
003 MUHARREM ÜNAL İSTANBUL BÖLGE
004 FERŞAT TÜRKYILMAZ İSTANBUL MİLLİ
005 R.ALİ KALAYCI İSTANBUL BÖLGE
006 H.ALİ KESKİN İSTANBUL BÖLGE
007 ABDÜLKADİR TANRIDAĞLI İSTANBUL BÖLGE
008 ERDOĞAN BEKÇİ İSTANBUL BÖLGE
009 MUHAMMET DURSUN İSTANBUL BÖLGE
010 MURAT ÖZKAYA İSTANBUL MİLLİ
011 AKİF İNCİ İSTANBUL MİLLİ
012 SATILMIŞ KİBAROĞLU İSTANBUL BÖLGE
013 ÖMER SARI İSTANBUL BÖLGE
014 FATİH ÇAKMAK İSTANBUL MİLLİ
015 MUSTAN ÖZKARAN İSTANBUL MİLLİ
016 MENDERES GÜLMÜŞ İSTANBUL BÖLGE
017 MEHMET KESKİN İSTANBUL BÖLGE
018 ADEM EKİZ İSTANBUL MİLLİ
019 R.SUAT PAMUK İSTANBUL BÖLGE
020 MUSA YALÇIN İSTANBUL BÖLGE
021 TUNCER KILIÇ İSTANBUL BÖLGE
022 KEREM ÇOBAN İSTANBUL BÖLGE
023 MUAMMER KARACA İSTANBUL MİLLİ
024 VEFA DEMİRTAŞ İSTANBUL BÖLGE
025 MURAT ASLANDAĞ İSTANBUL BÖLGE
026 TEMEL TÜRKMEN İSTANBUL MİLLİ
027 CEVAT ALP İSTANBUL BÖLGE
028 ÖZGÜL TOMBİL İSTANBUL MİLLİ
029 ZEKİ KARAYEL İSTANBUL MİLLİ
030 MURAT KILINÇ İSTANBUL BÖLGE
031 HALİL AYDIN İSTANBUL BÖLGE
032 TALİP ARDIÇ İSTANBUL MİLLİ
033 LEVENT YILDIZ İSTANBUL BÖLGE
034 YAVUZ ODUNKIRAN İSTANBUL BÖLGE
035 MUHARREM KARAYEL İSTANBUL MİLLİ
036 İLYAS ÜNAL İSTANBUL BÖLGE
037 FEHMİ ŞIK İSTANBUL BÖLGE
038 HULUSİ DEMİR İSTANBUL MİLLİ
039 ERHAN OTLUOĞLU İSTANBUL BÖLGE
040 İSKENDER OFLU TRABZON BÖLGE
041 ALİ SÜRMENELİ TRABZON MİLLİ
042 MEHMET KAZANCI TRABZON MİLLİ
043 ÖMER SAKA TRABZON BÖLGE
044 KEMAL YOLCU İSTANBUL MİLLİ
045 CENGİZ DEMİRCİ KOCAELİ BÖLGE
046 İLHAN KOÇ KOCAELİ MİLLİ
047 AHMET KURT SAMSUN MİLLİ
048 H.HÜSEYİN KORAL KONYA BÖLGE
049 YUNUS ESKİ KONYA BÖLGE
050 YILMAZ MURAT KONYA BÖLGE
051 HÜSEYİN MIZIK KONYA BÖLGE
052 KENAN BALCIOĞLU ORDU MİLLİ
053 MÜNİR TEMELLİ MALATYA BÖLGE
054 GÜNGÖR YAVUZ ASLAN BARTIN BÖLGE
055 HULUSİ ELMAS BARTIN BÖLGE
056 MÜRSEL AKÇAY İZMİR BÖLGE
057 ÜZEYİR GODAN SAMSUN BÖLGE
058 SAVAŞ ÇAKMAK ORDU MİLLİ
059 ADEM YAVUZ HIZAL TRABZON BÖLGE
060 ÖZGÜR AYDIN ORDU ADAY
061 KÜRŞAT AYAR TRABZON ADAY
062 GÖKHAN HIZAL TRABZON ADAY
063 MURAT BALCI TRABZON ADAY
064 VOLKAN GÜVERCİN SAMSUN ADAY
065 MURAT ŞAHİN ORDU ADAY
066 MEHMET HALDIZOĞLU TRABZON BÖLGE
067 HALİT KAAN TRABZON BÖLGE
068 MUSTAFA ŞENCAN SAMSUN BÖLGE
069 İSMAİL EĞİN ORDU ADAY
070 MERYEM BIÇAKCI TRABZON BÖLGE
071 HÜSEYİN GÖKÖZ ÇORUM ADAY
072 ÖZGÜR ELMAS TRABZON ADAY
073 MUHAMMET HACI SALİHOĞLU TRABZON ADAY
074 CEYHUN YEŞİLYURT ORDU ADAY
075 AYHAN YİĞİT SAMSUN ADAY
076 SELİM ADANUR TRABZON BÖLGE
077 FATİH DEĞİRMENCİ TRABZON ADAY
078 İSMAİL ELMALI BURSA ADAY
079 AYHAN KORKMAZ BURSA BÖLGE
080 KADİR ALTIN BURSA ADAY
081 YUNUS DURMAZ BURSA ADAY
082 SEYFİ DOĞANAY BURSA ADAY
083 MUSTAFA TEKİNSAV BURSA ADAY
084 RAMAZAN KAMBUR BURSA ADAY
085 İBRAHİM AKBIYIK BURSA ADAY
086 TUNCAY BEKTAŞ BURSA ADAY
087 GÖKHAN ÇİÇEK DÜZCE ADAY
088 AYŞE ÇITAK DÜZCE ADAY
089 DURMUŞ ŞEN ZONGULDAK ADAY
090 AHMET DAŞTAN DÜZCE ADAY
091 YALÇIN GÜNER DÜZCE ADAY
092 SEVGÜL ALTUNTAŞ DÜZCE BÖLGE
093 SERKAN GÜMÜŞ DÜZCE ADAY
094 GÜLŞAH CİVELEK DÜZCE ADAY
095 ASLAN DOĞAN DÜZCE BÖLGE
096 MEHMET YILDIZ DÜZCE ADAY
097 CANBERK ÖZEN DÜZCE ADAY
098 CENGİZ YAMAN DÜZCE ADAY
099 R.ZAFER GÖKSU DÜZCE ADAY
100 FAHRİ ARSLAN DÜZCE ADAY
101 CAHİT BİLGİN DÜZCE ADAY
102 SİNAN DANIŞ DÜZCE ADAY
103 SERKAN AKAR DÜZCE ADAY
104 MURAT LÜTFİ OVACIK DÜZCE ADAY
105 REŞİT KAYA KAYSERİ ADAY
106 HANİFE ALTUN KAYSERİ ADAY
107 NECATİ DEĞİRMENCİ TRABZON MİLLİ
108 CEMAL AYA KAYSERİ ADAY
109 MUHAMMET BELDÜZ TRABZON BÖLGE
110 ZEKİ ŞENGÖZ İSTANBUL BÖLGE
111 SERDAR UZUNÖNER İSTANBUL ADAY
112 FİKRET ÜNAL İSTANBUL BÖLGE
113 ALİ KAYA İSTANBUL MİLLİ
114 İLHAN ARAS İSTANBUL BÖLGE
115 HACI TÜRK İSTANBUL MİLLİ
116 HÜSEYİN YILDIZ İSTANBUL MİLLİ
117 MEHMET ÇAY İSTANBUL MİLLİ
118 İRFAN DORUK İSTANBUL MİLLİ
119 YUSUF ÇETİNKAYA MANİSA MİLLİ
120 MUSTAFA BAYRAM İSTANBUL ADAY
121 MERAL DİNÇER YALOVA BÖLGE
122 İSKENDER GÖKDEMİR YALOVA BÖLGE
123 BELGİN SARIKAYA YALOVA BÖLGE
124 RECEP ALP İSTANBUL MİLLİ
125 NESRİN SARIKAYA YALOVA ADAY
126 KENAN DUAN İSTANBUL BÖLGE
127 İSMAİL BÜYÜK YOLAÇAN ADANA ADAY
128 ERKAN NERİN ADANA ADAY
129 ŞERAFETTİN ANT İZMİR BÖLGE
130 CENGİZ GÜVEN İSTANBUL MİLLİ
131 SABRİ YILMAZ İSTANBUL MİLLİ
132 OLCAY ATBİN KIRKLARELİ BÖLGE
133 FATİH TÜRE BURSA ADAY
134 AHMET SÜMER K.MARAŞ ADAY
135 MECİT KOÇ İSTANBUL BÖLGE
136 İBRAHİM KAYACAN İSTANBUL MİLLİ
137 MUSTAFA ERCAN İSTANBUL MİLLİ
138 TUNCAY AKBABA İSTANBUL MİLLİ
139 EŞREF MARAŞLI İSTANBUL BÖLGE
140 BÜLENT ENİŞ KOCAELİ MİLLİ
141 RAMAZAN BAĞLAN KOCAELİ MİLLİ
142 MURAT ER İSTANBUL MİLLİ
143 MUHAMMET ÖZYURT İSTANBUL MİLLİ
144 SONER YILMAZ AKSARAY MİLLİ
145 ABDULLAH DEMİR İSTANBUL BÖLGE
146 FEVZİ ÇALIŞKAN İSTANBUL BÖLGE
147 ABDİ ÖNDER SAMSUN BÖLGE
148 KADİR AKGÜN MANİSA BÖLGE
149 MUHARREM ASLAN KAYSERİ ADAY
152 ÖMER TÜRKER İSTANBUL ADAY
153 HATİCE HİLAL ÇINAR İZMİR ADAY
154 İBRAHİM SARI BURSA ADAY
155 ÖZGE KAPLAN İSTANBUL ADAY
156 ÖMER FARUK AYVERDİ YALOVA ADAY
157 MUHAMMET ALİ ÜNAL İSTANBUL ADAY
158 İBRAHİM ÖZBEY İSTANBUL ADAY
159 ELNUR BEDİR BURSA ADAY
160 NİYAZİ AKÇA İSTANBUL ADAY
161 İSMAİL İNCİ İSTANBUL ADAY
162 TARIK AKTAŞ ÇORUM ADAY
163 YILMAZ ŞAHİN BURSA ADAY
164 AYFER SUCU ÇORUM ADAY
165 TÜLAY AKTAŞ ÇORUM ADAY
166 İSMAİL KIRIM BURSA ADAY
167 S.HAMDİ ÖZYURT İSTANBUL ADAY
168 SERPİL BÜYÜKALTAY İSTANBUL ADAY
169 İBRAHİM ÖZCAN KOCAELİ ADAY
170 GÜNTAY KANTARKIRAN İSTANBUL ADAY
171 ENDER RÜZGAR YALOVA ADAY
172 MUHAMMED TOSUN BURSA ADAY
173 ALİ TOP MUĞLA ADAY
174 VEHBİ MİMTAŞ İZMİR ADAY
175 DURBABA EKİZ İSTANBUL MİLLİ
176 İKRAMİ BERKER İSTANBUL MİLLİ
177 KAAN GÜRAL İSTANBUL MİLLİ
178 MAHMUT BULUT KONYA MİLLİ
179 NAİL DEĞİRMENCİ İSTANBUL MİLLİ
180 SERDAR AKSU İSTANBUL MİLLİ
181 LÜTFULLAH AKDENİZ İZMİR BÖLGE
182 ERSEN ŞEKERCİOĞLU İZMİR BÖLGE
183 MUHAMMED ÖZKARAN İSTANBUL BÖLGE
184 NURİ KARACA İZMİR BÖLGE
185 REMZİ BAGAY İZMİR BÖLGE
186 SÜLEYMAN TAT İSTANBUL BÖLGE
187 ABDULLAH YİĞİTTAŞÇI ÇORUM BÖLGE
188 İLHAN ATTI DİYARBAKIR BÖLGE
189 HALİL İBRAHİM ÇİNİBULAK KIRKLARELİ BÖLGE
190 SALİM KALAY İSTANBUL BÖLGE
191 ABDULHALİM BULUT İSTANBUL ADAY
192 ALİ RIZA GÖZLÜKLÜOĞLU İSTANBUL ULUSLARARASI
193 UĞUR ULUER MANİSA ADAY
195 ZÜBEYİR BEKİROĞLU İSTANBUL MİLLİ
196 CEVAT ÖMEROĞLU İSTANBUL MİLLİ
197 MURAT ÇALIŞKAN İSTANBUL BÖLGE
198 SONER UZGUR İSTANBUL BÖLGE
199 NAZIM YİĞİT İSTANBUL BÖLGE
200 MELİHA ÖZDEMİR YALOVA BÖLGE
201 HABİBE KIRKIK YALOVA BÖLGE
202 ERGÜN ÇAVUŞ İZMİR BÖLGE
203 ABDULVAHİT ALAGÖZ İZMİR BÖLGE
204 RECEP YURTSEVER MERSİN BÖLGE
205 ŞİHO METE MERSİN ADAY
206 RIDVAN DOĞAN MERSİN ADAY
207 DİYAEDDİN YILDIRIM MERSİN ADAY
208 FİKRİ ARICI MERSİN ADAY
209 MURAT YILDIZ MERSİN ADAY
210 NASIR KANDEMİR MERSİN ADAY
211 FEVZİ TURAN MERSİN ADAY
212 YASEMİN TAŞDELEN MERSİN ADAY
213 NAİM AYÇİÇEK ADANA BÖLGE
214 DURSUN BERBER ADANA ADAY
215 RAMAZAN ÇİÇEK ADANA ADAY
216 RASİM KELEŞ MERSİN ADAY

BUDO KAİ DO
HAKEM LİSTESİ


S.NO ADI SOYADI BÖLGESİ HAKEM DERECESİ

1 ENGİN GEDÜK İSTANBUL ADAY
2 AHMET KURAL HATAY ADAY
3 BÜNYAMİN KONUCU İSTANBUL ADAY
4 NAMİ BEKTAŞ İSTANBUL ADAY
5 ÖMÜR GÜLER İSTANBUL ADAY
6 MEVLÜT DİKMEN İSTANBUL ADAY
7 İLHAMİ KONUKCU İSTANBUL ADAY
8 ARZU YILDIRIM İSTANBUL ADAY
9 ÖZGÜR SOYKÖK İSTANBUL ADAY
10 ALİ ÇETİN İSTANBUL ADAY
11 ENGİN TOMBAŞ İSTANBUL ADAY
12 MERDAN ŞAHİN İSTANBUL ADAY
13 MUSA YURDAKUL İSTANBUL ADAY
14 GÜRKAN ÖZÇELİK İSTANBUL ADAY
15 HASAN HÜSEYİN TUĞLA İSTANBUL ADAY
16 ADEM YALÇIN İSTANBUL ADAY
17 HÜSAMETTİN YEŞİL İSTANBUL ADAY
18 HÜLYA UÇAR İSTANBUL ADAY
19 AHMET ARABACI İSTANBUL ADAY
20 MURAT YILDIZ İSTANBUL ADAY
21 AKIN PEHLİVAN İSTANBUL ADAY
22 TUNCER İŞBARA İSTANBUL ADAY
23 ÇETİN YILMAZ İSTANBUL ADAY
24 OSMAN TOK İSTANBUL ADAY
25 KALENDER ŞAHİN İSTANBUL ADAY
26 FERHAT YAĞCI İSTANBUL ADAY
27 MÜMTAZ MÜSLÜMOĞLU ANKARA ADAY
28 FEYYAZ KAYACI ANKARA ADAY
29 BERHAN YEŞİLDAL ANKARA ADAY
30 YUSUF ALTUNTOP ANKARA ADAY
31 SEBAHATTİN AVCIOĞLU HATAY ADAY
32 RAMAZAN SEVİNÇ KARABÜK ADAY
33 NEVZAT ŞİMŞEK İSTANBUL ADAY
34 MURAT ÇELİK İSTANBUL ADAY
35 NAZİF KIZILTEPE İSTANBUL ADAY
36 ŞEVKET ÖZLÜ İSTANBUL ADAY
37 SERBÜLENT ÇAKIR KARABÜK ADAY
38 COŞKUN KOÇBIYIKOĞLU TRABZON ADAY
39 ADEM ÖZÇETİN KARABÜK ADAY
40 KEMAL SEVMEZ BURSA ADAY
41 TURAN ÇINAR İSTANBUL ADAY
42 MEHMET GÜRBÜZ İSTANBUL ADAY
43 AYSUN VAROL İSTANBUL ADAY
44 ADNAN KAHRAMAN İSTANBUL ADAY
45 MURAT ALTUNTAŞ İSTANBUL ADAY
46 ABDULLAH KAYA İSTANBUL ADAY
47 HÜSNÜ YEŞİL İSTANBUL ADAY
48 BEKİR TÜM İSTANBUL ADAY
49 M.RAMAZAN KARAKAYA HATAY ADAY
50 HASAN VANLIOĞLU BURSA ADAY
51 ADEM ALTUNTAŞ İSTANBUL ADAY
52 KADRİYE GEDİK İSTANBUL ADAY
53 HAKAN GÜMÜŞ İSTANBUL ADAY
54 HAKKI FİDAN İSTANBUL ADAY
55 İBRAHİM PEKTAŞ ANKARA ADAY
56 NURTEN KIZILTEPE İSTANBUL ADAY
57 HAFIZ HOTARLIOĞLU İSTANBUL ADAY
58 CENGİZ GÖLELİ İSTANBUL ADAY
59 HAKAN KOÇ AFYON ADAY
60 ÇİĞDEM KILIÇ İSTANBUL ADAY
61 ZEKİ KÜÇÜK İSTANBUL ADAY
62 İLKER KARAKAYIŞ İSTANBUL ADAY
63 CENGİZ GÖK İSTANBUL ADAY
64 SEBATTİN DEMİR İSTANBUL ADAY
65 A.BİLAL AKSAY İSTANBUL ADAY
66 SAİME DUMAN İSTANBUL ADAY
67 HATİCE YALÇIN İSTANBUL ADAY
68 HAYRETTİN DİKKANOĞLU İSTANBUL ADAY
69 SALİM TOPÇU İSTANBUL ADAY
70 TURAN BUYURMAN İSTANBUL ADAY
71 AHMET SUAT GÜNHAN İSTANBUL ADAY
72 AKİF İNCİ İSTANBUL ADAY
73 MEHMET BAĞ İSTANBUL ADAY
74 OĞUZHAN ÖLGÜN İSTANBUL ADAY
75 NURCAN ÖZDEMİR İSTANBUL ADAY
76 BAHRİYE KOÇ ARICI İSTANBUL ADAY
77 FATMA GÖK İSTANBUL ADAY
78 HÜSEYİN ERBULAN İSTANBUL ADAY

AİKİDO
HAKEM LİSTESİ


S.NO ADI SOYADI BÖLGESİ HAKEM DERECESİ

1 MUHAMMET GEMİCİ İSTANBUL ADAY 
2 YALÇIN YENİCE İSTANBUL ADAY
3 AHMET BERKOL ÖKTEN ADAY
4 İHSAN ÖZGÜN İSTANBUL ADAY
5 YUSUF AKYURT ADAY
6 AHMET KÖSOĞLU ADAY
7 Y.HAYRETTİN KAYA İSTANBUL ADAY
8 MEVLÜT ZOR ADAY
9 MEHMET SITKI DODĞU ADAY
10 GÜLAĞA HACISALİHOĞLU ADAY
11 MEHMET TOLUNAY ADAY
12 M.SELİM KARABOL İSTANBUL ADAY
13 HAKAN KARAHAN ADAY
14 HAKAN KAPLAN ADAY
15 CEVDET HALUK HEPKON İSTANBUL ADAY
16 NURETTİN OLGUN ADAY
17 KADRİ BOLCAN ADAY
18 A.CEVDET NURİ ÇİNER İSTANBUL ADAY
19 H.YILMAZ SEBAT İSTANBUL İL
20 NURETTİN TURAN İSTANBUL İL
21 FAHRİ ÖNER ADAY
22 BESİM ASLAN ADAY
23 ŞEFİK ASLAN ADAY
24 ALİ BORA AÇIKALIN ANKARA ADAY
25 M.AYTEKİN KARACA İSTANBUL ADAY
26 AHMET ŞENOL ÖZBEK İSTANBUL ADAY
27 SERDAR SARMAN ANKARA ADAY
28 GÜRKAN SÜREN İSTANBUL ADAY
29 N.HAKAN TEKCANDAN İSTANBUL ADAY
30 MEHMET ALİ SÜLEYMAN İSTANBUL ADAY
31 ALPER DEMİRUTKU İSTANBUL ADAY
32 SERBÜLENT ÖZGİRAY İSTANBUL ADAY
33 ÖMER BÜKÜLMEZ İZMİR ADAY
34 CENGİZ SAYALI İZMİR ADAY
35 ADİL GÜLEN İZMİR ADAY 

 

Taekwondo

Taekwondo

GÜNÜN SÖZÜ

Savaşta döğüşenlerden çok kaçanlar ölür.

s. lagerlöf

Reklam Alanı4

Sayaç

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün1530
mod_vvisit_counterDün10287
mod_vvisit_counterBu hafta31530
mod_vvisit_counterBu ay100000
mod_vvisit_counterToplam3913593

ATASÖZLERİ

Yugoslav Atasözleri :

- Aptal kafaya şapka ne yapsın.

- Hızlı öç zarar getirir.

- Dost cam gibidir, dikkat et kırmayasın.

- Kurdun postu değişir, huyu değişmez.

- Karga karganın gözünü çıkarmaz.

- Azıcık akıl bile yüz kilo güçten iyidir.

- Keçi nereden bilecek boza ne demek.

- Sıkıntısız alim olunmaz.

Reklam Alanı6

Tarihte Bugün

Reklam Alanı6

Gazeteler

Reklam Alanı7

Spor ve Beslenme

Sporcuların performansını etkileyen temel faktörlerin başında genetik yapı, uygun antrenman ve beslenme gelmektedir. Beslenme, sporcuların bilgi sahibi oldukları takdirde kontrol altında tutulan ve performanslarını olumlu yönde etkileyen en önemli etkenlerden biridir.

Devamını oku...

Reklam Alanı 8

Fıkra

Ufak bir suçtan hapse düşen Temel'in koğuş arkadaşı sık sık hastalanmakta,
haftada bir doktora gitmektedir. Adamın doktoeden her gelişinde bir uzvu kesilmektedir.
Birgün bacağı, birgün kolu, eli... Son gelişinde Temel koğuş arkadaşının kulağına eğilir
manalı bir gülüşle: '' Hemşerim! Sanma ki anlamayirum, bağa öyle geluyi ki galiba sen
parça parça firar edeyisun! ''

Kişisel Gelişim

Başarıya Dönüşen Disiplinin 7 Şartı:

1- Sürecin eğitimini almakve hedefi içine sindirmek.
2- Kesinlikle tavizsizolmak.
3- Kuralları söz ve gönül birliğiyle belirlemek.
4- Müeyyideleri istisnasız herkes için uygulamak.
5- Liderin tatbikatta öncülük etmesi.
6- mantık sınırlarını '' haddinden fazla'' zorlamamak.
7- Üstün başarıları ödüllendirmek.

BRUCEE LEE

BRUCEE LEE'nin Kendi Dilinden Başarı Teknikleri...

1- Kung fu bir sanattır. Dövüşçünün hareketleri uyumlu ve seri olmalıdır. Bütün vücudunu kullan.
2- Yanaşırken çok dikkatli davran. Her zaman rakibinin gözlerini izle. Çünkü gözler açık verir. En iyi onlar konuşur. Eller aldatıcıdır.
3- Asla bir anda hareket etmeye karar verme.Her şart altında hareket etmeye hazır ol. Böylelikle zihnin esneklik, vücudun sertlik kazanır.
4- Daha sonra bir taktik oluşturabilirsin. Çok tecrübe gerektirir. Zamanla otomotikleşirsin, ne yapacağını düşünmezsin bile, hareket kendiliğinden oluşur.
5- Gerçek bir döğüşçü hem zihnini hem de bedenini güçlendirir, dövüşçöünün güce sahip olabilmesi için ruhi sukunu sağlaması gerekir.
6- Kendinizi bir su kütlesi olara düşünüp bulunduğunuz kaba uyum sağlamalı öyle döğüşmelisiniz.
7- Bir işi yaparken ne yaptığının farkında ol, hayal gücünü harekete geçir ve o işi tam anlamıyla hissedip hakkını vererek yap.
8- Su gibi ol, yumuşak görün ama gerektiğinde bir taşı parçala.
9- Kendisiyle yapılmış bir mülakattan:
Soru: Bir rakiple karşı karşıyayken ne düşünürsünüz
Brucee : Rakip yoktur.
Soru : Peki, neden?
Brucee : Çünkü ''ben''kelimesi yoktur. İyi bir dövüş küçük bir oyun gibi olmalı ama ciddi bir şekilde oynanmalı.
Rakip üzerime geldikçe ben büzülürüm, obüzüldüğündeyse ben üzerine giderim ve vuruş hamlesinin zamanı
geldiğinde ''ben'' vurmam;( yumruğunu göstererek ) o vurur. Herhangi bir teknik ne kadar çarpıcı ve faydalı gözükürse
gözüksün, zihin ona takılı kaldığı sürece hastalık meydana getirir.